Thay chân sạc, chui cổng sạc Samsung Note 9, 9 Plus